ტიფ-პარატიფული დაავადებები typh-paratyphoid desease

ტიფ-პარატიფული დაავადებები - (მუცლის ტიფი, პარატიფები А და В) – მწვავეინფექციური დაავადებების ჯგუფი, გადაცემის ფეკალურ-ორალური მექანიზმით;
 ტიფ-პარატიფული დაავადებები
დაავადებებს იწვევენ სალმონელები და აქვთ მსგავსი კლინიკური გამოვლინებები.  ხასიათდებიან ცხელებით, ზოგადი  ინტოქსიკაციით, ბაქტერიემიით, ღვიძლისა და ელენთის გადიდებით, ენტერიტით და ნაწლავის ლიმფური აპარატის თავისებური დაზიანებით. მიეკუთვნება ნაწლავურ ანთროპონოზებს. ინფექციის ძირითად წყაროს წარმოადგენენ სალმონელების ქრონიკული ბაქტერიომტარებლები. Read the rest of this entry »